Category Archives: News

ພິທີສະຫຼຸບຊຸດຮຽນ ຊຸດ ປີ 2016-2020 ແລະ ເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2020-2021

ໃນວັນທີ 12 ຕຸລາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ໄດ້ຈັດພິທີສະຫຼຸບຊຸດຮຽນ ຊຸດ ປີ 2016-2020 ແລະ ເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2020-2021. ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ຮສ ປອ ຮຸ່ງເພັດ ຈັນທະວົງ, ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງໃນງານກໍໄດ້ມີແຂກຈາກອ້ອມຂ້າງ ມຊ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ຈົບໃນຊຸດຮຽນນີ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ. ນອກນີ້ ທ່ານ ຮສ ປອ ລັດສະໝີ ບຸບຜາ, ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ຍັງໄດ້ສະຫລຸບໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການບໍລິການວິຊາການ ທີ່ຄູອາຈານ ຄປມ ໄດ້ຍາດແຍ່ງມາໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃຫ້ຍືນຍົງ. ໃນຊຸດຮຽນ ປີ 2016-2020 ນີ້ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ມີນັກສຶກສາທີ່ຈົບ ທັງໝົດ 491 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີ ລະດັບປະລິນຍາເອກ 3 […]