ພິທີສະຫຼຸບຊຸດຮຽນ ຊຸດ ປີ 2016-2020 ແລະ ເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2020-2021

ໃນວັນທີ 12 ຕຸລາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ໄດ້ຈັດພິທີສະຫຼຸບຊຸດຮຽນ ຊຸດ ປີ 2016-2020 ແລະ ເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2020-2021. ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ຮສ ປອ ຮຸ່ງເພັດ ຈັນທະວົງ, ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງໃນງານກໍໄດ້ມີແຂກຈາກອ້ອມຂ້າງ ມຊ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ຈົບໃນຊຸດຮຽນນີ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ນອກນີ້ ທ່ານ ຮສ ປອ ລັດສະໝີ ບຸບຜາ, ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ຍັງໄດ້ສະຫລຸບໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການບໍລິການວິຊາການ ທີ່ຄູອາຈານ ຄປມ ໄດ້ຍາດແຍ່ງມາໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃຫ້ຍືນຍົງ. ໃນຊຸດຮຽນ ປີ 2016-2020 ນີ້ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ມີນັກສຶກສາທີ່ຈົບ ທັງໝົດ 491 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີ ລະດັບປະລິນຍາເອກ 3 ຄົນ, ປະລິຍາໂທ 67 ຄົນ, ປະລິນຍາຕີ 143 ຄົນ, ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ 216 ຄົນ ແລະ ອະນຸປະລິຍາ 62 ຄົນ. ຍັງໄດ້ສະຫລຸບໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການບໍລິການວິຊາການ ທີ່ຄູອາຈານ ຄປມ ໄດ້ຍາດແຍ່ງມາໄດ້ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃຫ້ຍືນຍົງ

ເຊິ່ງໃນພິທີດັ່ງກ່າວນີ້ ທ່ານ ຮສ ປອ ຮຸ່ງເພັດ ຈັນທະວົງ, ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ກໍ່ໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍ ຕໍ່ໝາກຜົນທີ່ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ຍາດມາໄດ້ ແລະ ຕໍ່ນັກສຶກສາທີ່ຈົບໃນຊຸດຮຽນນີ້ ແລະ ທ່ານຍັງໄດ້ໃຫ້ທິດເຍືອງທາງຕໍ່ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂໃຫ້ມັນດີຂື້ນໃນຕໍ່ໜ້າ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍໄດ້ມອບໃບປະກາດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ຈົບຮຽນ.

ໃນວັນທີ 12 ຕຸລາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ໄດ້ຈັດພິທີສະຫຼຸບຊຸດຮຽນ ຊຸດ ປີ 2016-2020 ແລະ ເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2020-2021. ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ຮສ ປອ ຮຸ່ງເພັດ ຈັນທະວົງ, ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງໃນງານກໍໄດ້ມີແຂກຈາກອ້ອມຂ້າງ ມຊ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ຈົບໃນຊຸດຮຽນນີ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ນອກນີ້ ທ່ານ ຮສ ປອ ລັດສະໝີ ບຸບຜາ, ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ຍັງໄດ້ສະຫລຸບໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການບໍລິການວິຊາການ ທີ່ຄູອາຈານ ຄປມ ໄດ້ຍາດແຍ່ງມາໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃຫ້ຍືນຍົງ. ໃນຊຸດຮຽນ ປີ 2016-2020 ນີ້ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ມີນັກສຶກສາທີ່ຈົບ ທັງໝົດ 491 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີ ລະດັບປະລິນຍາເອກ 3 ຄົນ, ປະລິຍາໂທ 67 ຄົນ, ປະລິນຍາຕີ 143 ຄົນ, ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ 216 ຄົນ ແລະ ອະນຸປະລິຍາ 62 ຄົນ. ຍັງໄດ້ສະຫລຸບໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການບໍລິການວິຊາການ ທີ່ຄູອາຈານ ຄປມ ໄດ້ຍາດແຍ່ງມາໄດ້ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃຫ້ຍືນຍົງ

ເຊິ່ງໃນພິທີດັ່ງກ່າວນີ້ ທ່ານ ຮສ ປອ ຮຸ່ງເພັດ ຈັນທະວົງ, ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ກໍ່ໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍ ຕໍ່ໝາກຜົນທີ່ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ຍາດມາໄດ້ ແລະ ຕໍ່ນັກສຶກສາທີ່ຈົບໃນຊຸດຮຽນນີ້ ແລະ ທ່ານຍັງໄດ້ໃຫ້ທິດເຍືອງທາງຕໍ່ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂໃຫ້ມັນດີຂື້ນໃນຕໍ່ໜ້າ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍໄດ້ມອບໃບປະກາດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ຈົບຮຽນ.

ແຫຼ່ງຮູບພາບ