Category Archives: Uncategorized

ພິທີສະຫຼຸບສົກ ຮຽນ 2021-2022, ເປີດສົກຮຽນ 2022-2023 ແລະ ສະຫຼອງວັນຄູແຫ່ງຊາດ 07 ຕຸລາ 2022.

ວັນທີ 05.10.2022 ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດງານພິທີສະຫຼຸບສົກ ຮຽນ 2021-2022, ເປີດສົກຮຽນ 2022-2023 ແລະ ສະຫຼອງວັນຄູແຫ່ງຊາດ 07 ຕຸລາ 2022. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ສຈ ປອ ນ. ລັດສະໝີ ບຸບຜາ, ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງໃນງານມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີ ຄູອາຈານ, ພະນັກງານ, ນັກສຶກສາທີ່ຈົບໃໝ່  ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ກຳລັງສຶກສາ ພາຍໃນຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້. ທ່ານ ສຈ ປອ ສີທອງ ທອງມະນີວົງ ຮອງຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານບົດສະຫຼຸບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ສົກປີ 2021-2022 ແລະ ແຜນການຈຸດສຸມປະຈຳສົກຮຽນ 2022-2023 ເຊິ່ງວ່າ ໃນສົກປີ 2021-2022 ມີນັກສຶກສາທີ່ສຳເລັດການສຶກສາທັງໝົດ 148 ຄົນ ເປັນ ຍິງ 79 ຄົນ […]