ພາກວິຊາ ການປ່າໄມ້ ຊຸມຊົນ ແລະ ພັດທະນາ ຊົນນະບົດ

          ພາກວິຊາ ການປ່າ​ໄມ້​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ​ (450) ມີຊື່ພາສາອັງກິດແມ່ນ Community Forestry and Rural Development. ເປັນສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ​ມະນຸ​ດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ວິໄສທັດກວ້າງ ໄກໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ການ ພັດທະນາຊົນນະບົດຕາມແນວທາງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ພຽບພ້ອມທັງຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ, ແລະ ຄວາມ​ຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ຊາດ ​ແລະ ແນວທາງຂອງພັກ-ລັດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ຂອງລາວ ແລະ ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ລຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

ຄູອາຈານໃນໜ່ວຍວິຊາ ສົ່ງເສີມປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ

ຄູອາຈານໃນໜ່ວຍວິຊາ ພົດທະນາຊົນນະບົດ

ຄູອາຈານໃນໜ່ວຍວິຊາ ພັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ

ເບີໂທຕິດຕໍ່: 030 2203010,

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: Communityforest450@gmail.com

ffs450.blogspot.com