ພະແນກບໍລິຫານສັງລວມ

ພະແນກບໍລິຫານ-ສັງລວມມີໂຄງປະກອບກົງຈັກການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ມີດັ່ງນີ້:

 1. ຫົວໜ້າພະແນກ: 1 ຕຳແໜ່ງ
 2. ຮອງພະແນກ: 3 ຕໍາແໜ່ງ

ປະກອບດ້ວຍ 4 ວຽກງານຫຼັກ:

  • ໜ່ວຍງານເລຂານຸການ,ສັງລວມ ແລະ ພິທີການ
  • ໜ່ວຍງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
  • ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຫໍພັກນັກສຶກສາ
  • ໜ່ວຍງານງານຄຸ້ມຄອງເຄຫາ, ພາຫະນະ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາເຂດ

ພາລະບົດບາດໜ້າວຽກ ແລະ ສິດລວມຂອງພະແນກ

  • ວຽກ​ງານ​ສັງ​ລວມ (ສ້າງ​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາ, ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ ແລະ ສະຫຼຸບ​ລາຍ​ງານ)
  • ວຽກ​​ງານກອງ​ເລ​ຂາ (​ເອ​ກະ​ສານ​ຂາ​ເຂົ້າ-ຂາ​ອອກ, ພິ​ທີ​ການ, ຮັບ​ແຂກ)
  • ວຽກ​ງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບູ​ລະ​ນະ (ຕຶກ​ອາ​ຄານຫ້ອງ​ຮຽນ, ຫ້ອງ​ການ, ພາ​ຫະ​ນະ ແລະ ພູມ​ມິ​ທັດ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາ)
  • ວຽກ​ງານ​ຫໍ​ພັກ​ນັກ​ສຶກ​ສາ (ບູ​ລະ​ນະ​ຕຶກ​ອາ​ຄານ​ຫໍ​ພັກ ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ໃນ​ຫໍ​ພັກ)
  • ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ຮອບ​ດ້ານ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາ
  • ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກງານ​ອື່ນໆ​ທີ່​ທາງ​ຄະ​ນະ​ບໍດີ​ມອບ​ໝາຍ​ໃຫ້
 1. ໜ່ວຍງານເລຂານຸການ, ສັງລວມ ແລະ ພິທີການ

 2. ໜ່ວຍງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແລະຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ

 3. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຫໍພັກນັກສຶກສາ

 4. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງເຄຫາແລະພັດທະນາວິທະຍາເຂດ