ປະກາດຮັບນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ໃນຫຼັກສູດ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ແລະ ຫຼັກສູດ ອະນຸປະລິນຍາ ສາຂາວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ປະຈຳສົກສຶກສາ 2022-2023.

ເປີດຮັບສະໝັກ 10 ສິງຫາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ. ວັນທີສອບເສັງຈະແຈ້ງຕື່ມພາຍຫຼັງ.
………………………………………….
ຜູ້ສະໝັກສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ທີ່ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ຫຼື ລົງທະບຽນອອນລາຍ ໂດຍການສະແກນບາໂຄດ ຫຼື ກົດເຂົ້າລິ້ງແບບຟອມສະໝັກດ້ານລຸ່ມນີ້:
👉🏻 ຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ https://forms.gle/KQbj3gDQUALQxghYA
👉🏻 ຫຼັກສູດ ອະນຸປະລິນຍາ ສາຂາວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ (ຊັ້ນສູງ) https://forms.gle/1fdgw2KBuuFnQ5CL9

ພາຍຫຼັງລົງທະບຽນສະໝັກແລ້ວ ສາມາດດາວໂຫຼດໃບສະໝັກຂອງຕົນເອງໄດ້ທີ່ນີ້:

ດາວໂຫຼດໃບສະໝັກສອບເສັງເຂົ້າຮຽນຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້

ດາວໂຫຼດໃບສະໝັກສອບເສັງເຂົ້າຮຽນຫຼັກສູດອະນຸປະລິນຍາ ສາຂາວິທະຍາສາດປ່າໄມ້

ຂ່າວສານລ້າສຸດ

ພິທີສະຫຼຸບສົກ ຮຽນ 2021-2022, ເປີດສົກຮຽນ 2022-2023 ແລະ ສະຫຼອງວັນຄູແຫ່ງຊາດ 07 ຕຸລາ 2022.

ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ສຈ ປອ ນ. ລັດສະໝີ ບຸບຜາ, ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງໃນງານມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີ ຄູອາຈານ, ພະນັກງານ, ນັກສຶກສາທີ່ຈົບໃໝ່  ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ກຳລັງສຶກສາ ພາຍໃນຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້.

ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ

ພິທີສະຫຼຸບຊຸດຮຽນ ຊຸດ ປີ 2016-2020 ແລະ ເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2020-2021

ໃນວັນທີ 12 ຕຸລາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ໄດ້ຈັດພິທີສະຫຼຸບຊຸດຮຽນ ຊຸດ ປີ 2016-2020 ແລະ ເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2020-2021.

ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ

ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນການຮຽນຜ່ານລະບົບທາງໄກ

ຫ້ອງ Bsc 1/4.1

ເລືອກລາຍວິຊາຮຽນ

ສັງຄົມວິທະຍາ

ພາສາອັງກິດ 2

ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ

ການບັນຊີ

ລາວສຶກສາ1

ນິເວດວິທະຍາປ່າໄມ້

ວິທະຍາວັດແທກໄມ້

ວິທະຍາຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່

ຫ້ອງ Bsc 2/4.1

ເລືອກລາຍວິຊາຮຽນ

ລະບົບ​ຂໍ້​ມູ​ນຂ່າວສາ​ນທາງ​ພູມີສາດ

ວິທີຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ

ວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຄຸ​ນສົມບັ​ດ​ເນື້ອ​ໄມ້

ສະຖິຕິວິເຄາະ ແລະ ນຳໃຊ້

ແຕ້ມ​ເຕັກນິກ

ຫ້ອງ Bsc 3/4.1

ເລືອກລາຍວິຊາຮຽນ

ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ກາ​ນຜະລິດ​ໄມ້​ປະກອບ

ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ອົບ​ໄມ້​ແປ​ຮູບ

ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ

ອອກ​ແບບ ​ແລະ ຜະລິດ​ເຟີນີ​ເຈີ

ເສດຖະສາດຊັບພະຍາກອ​ນປ່າ​ໄມ້

ເທັກ​ໂ​ນໂລ​ຊີ​ການ​ຜະລິດ​​ເຈ້ຍ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້

ວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (ວິຊາເລືອກ)

ຫ້ອງ Bsc 1/4.2

ເລືອກລາຍວິຊາຮຽນ

ສັງຄົມວິທະຍາ

ພາສາອັງກິດ 2

ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ

ການບັນຊີ

ລາວສຶກສາ1

ນິເວດວິທະຍາປ່າໄມ້

ວິທະຍາວັດແທກໄມ້

ວິທະຍາຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່

ຫ້ອງ Bsc 2/4.2

ເລືອກລາຍວິຊາຮຽນ

ວິທີຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ

ວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

ລະບົບ​ຂໍ້​ມູ​ນຂ່າວສາ​ນທາງ​ພູມີສາດ

ສະຖິຕິວິເຄາະ ແລະ ນຳໃຊ້

ສະລີລະສາດພືດ

ກຳມະພັນໄມ້

ອຸທົກກະສາດ

ຫ້ອງ Bsc 3/4.2

ເລືອກລາຍວິຊາຮຽນ

ອະນຸຮັກດິນ

ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້

ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້

ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ

ສຳຫຼວດປ່າໄມ້

ການຢັ້ງຢືນປ່າໄມ້

ຫ້ອງ Bsc 1/4.3

ເລືອກລາຍວິຊາຮຽນ

ສັງຄົມວິທະຍາ

ພາສາອັງກິດ 2

ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ

ການບັນຊີ

ລາວສຶກສາ1

ນິເວດວິທະຍາປ່າໄມ້

ວິທະຍາວັດແທກໄມ້

ວິທະຍາຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່

ຫ້ອງ Bsc 2/4.3

ເລືອກລາຍວິຊາຮຽນ

ລະບົບ​ຂໍ້​ມູ​ນຂ່າວສາ​ນທາງ​ພູມີສາດ

ວິທີຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ

ວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

ອຸທົກກະສາດ

ສະຖິຕິວິເຄາະ ແລະ ນຳໃຊ້

ປະຖົມພະຍາບານ

ສຳຫຼວດທາງໄກ

ຫ້ອງ Bsc 3/4.3

ເລືອກລາຍວິຊາຮຽນ

ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້

ອະນຸຮັກດິນ

ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ

ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້

ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

ຝຶກຫັດພາກສະໜາມ 2

ວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

ຫ້ອງ Bsc 1/4.4

ເລືອກລາຍວິຊາຮຽນ

ສັງຄົມວິທະຍາ

ພາສາອັງກິດທ່ອງທ່ຽວ 1

ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ

ການບັນຊີ

ລາວສຶກສາ1

ນິເວດວິທະຍາປ່າໄມ້

ມະນຸດສຳພັນ

ວິທະຍາຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່

ປຸງແຕ່ງອາຫານ

ຫ້ອງ Bsc 2/4.4

ເລືອກລາຍວິຊາຮຽນ

ວິທີຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ

ວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

ລະບົບ​ຂໍ້​ມູ​ນຂ່າວສາ​ນທາງ​ພູມີສາດ

ສະຖິຕິວິເຄາະ ແລະ ນຳໃຊ້

ປະຖົມພະຍາບານ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ລະນຶກ

ປະຫວັດສາດລາວແລະປະຫວັດສາດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ຝຶກຫັດພາກສະໜາມ I

ຫ້ອງ Bsc 3/4.4

ເລືອກລາຍວິຊາຮຽນ

ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ

ຄຸ້ມຄອງສັດສັດປ່າ

ທຸລະກິດການທ່ອງທຽວ

ການບໍລິການທີ່ພັກ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້

ບູຮານວິທະຍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ

ຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ

ຝຶກຫັກພາກສະໜາມ 3

ຫ້ອງ Bsc 1/4.5

ເລືອກລາຍວິຊາຮຽນດ້ານລຸ່ມ

ສັງຄົມວິທະຍາຊົນນະບົດ       

ພາສາອັງກິດ 2

ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ

ການບັນຊີ

ລາວສຶກສາ1

ນິເວດວິທະຍາປ່າໄມ້

ວິທະຍາວັດແທກໄມ້

ວິທະຍາຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່

ຫ້ອງ Bsc 2/4.5

ເລືອກລາຍວິຊາຮຽນ

ວິທີຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ

ວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

ລະບົບ​ຂໍ້​ມູ​ນຂ່າວສາ​ນທາງ​ພູມີສາດ

ສະຖິຕິວິເຄາະ ແລະ ນຳໃຊ້

ວິທະຍາສາດເນື້ອໄມ້

ຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງພັນພືດ

ຫ້ອງ Bsc 3/4.5

ເລືອກລາຍວິຊາຮຽນ

ວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

ວິສະວະກຳຊົນນະບົດ

ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້ຕົວເມືອງແລະຄຸ້ມຄອງສວນສາທາລະນະ

ສຳຫຼວດປ່າໄມ້

ພື້ນຖານການອະນຸຮັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ

ຫ້ອງ Bsc 4/4.5

ຫ້ອງ Bsc 1/4.6

ເລືອກລາຍວິຊາຮຽນ

ພາສາອັງກິດ 2

ການບັນຊີ

ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ

ນິເວດວິທະຍາປ່າໄມ້

ວິທະຍາວັດແທກໄມ້

ວິທະຍາຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່

ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ

ລາວສຶກສາ 2

ເສດຖະສາດພົ້ນຖານ

ຫ້ອງ Bsc 2/4.6

ເລືອກລາຍວິຊາຮຽນ

ວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

ລະບົບ​ຂໍ້​ມູ​ນຂ່າວສາ​ນທາງ​ພູມີສາດ

ອະນຸກົມວິຖານພືດ

ສັດຕະສາດ

ເຂດເຊື່ອມຕື່ແລະ ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

ທັກສະການສື່ສານ

ການສ້າງແຜນຄຸູ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ

ຫ້ອງ Bsc 3/4.6

ເລືອກລາຍວິຊາຮຽນ

ຄຸ້ມຄອງທົ່າງຫຍ້າສຳລັບສັດ

ການສຳຫຼວດ ແລະ ຕິດຕາມປະຊາກອນສັດ

ທັກສະການນຳພາ

ວາງແຜນທ່ອງທ່ຽວອະນຸຮັກ

ພະຍາດສັດປ່າ

ນິເວດວິທະຍາສັດປ່າ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ຫ້ອງ Bsc 1/2.1 (ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ 2 ປີ ພາກປົກກະຕິ)

ເລືອກລາຍວິຊາຮຽນ

ພາສາອັງກິດ 2

ສະຖິຕິວິເຄາະແລະນຳໃຊ້

ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ

ວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສີ່ງແວດລ້ອມ

ເສດຖະກິດຊົນນະບົດ

ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ

ວິທະຍາສາດເນື້ອໄມ້ ແລະ ນຳໃຊ້ປະໂຫຍດໄມ້

ຄຸ້ມຄອງສັດປ່າ

ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

ວິທີຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ

ຫ້ອງ Bsc 2/2.1 (ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ 2 ປີ ພາກວັນເສົາ-ອາທິດ)

ລາຍວິຊາ

ຫ້ອງ Dip 1/3.1

ເລືອກລາຍວິຊາຮຽນ

ນະໂຍບາຍປ່າໄມ້

ວິທະຍາແກ່ນພັນ

ແຕ້ມເຕັກນິກ

ພາສາ II

ສຳຫລວດທີ່ດິນ/ສຳຫຼວດແຕ້ມແຜນທີ່

ຟີຊິກສາດ

ທໍລະນີສາດ

ເຄມີໄມ້

ວິທະຍາຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່

ນິເວດວິທະຍາປ່າໄມ້

ຫ້ອງ Dip 2/3.1

ເລືອກລາຍວິຊາຮຽນ

ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

ວະນະວັດປ່າປູກ

ປ່າໄມ້ສັງຄົມ

ອຸທົກກະສາດ

ວິທະຍາວັດແທກໄມ້

ນຳໃຊ້ປະໂຫຍດໄມ້

ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

ປ້ອງກັນປ່າ

ວິທີຂຽນບົດລາຍງານ